Aktualnie na rynku panuje ogromna konkurencja i dotyczy to w zasadzie każdej branży. Właśnie dlatego większość przedsiębiorstw i firm stara się za wszelką cenę wyróżnić swoje produkty na tle innych wykorzystując do tego celu różne pomysły. Do najpopularniejszych rozwiązań mających za zadanie zwrócenie uwagi klientów na nowo powstały produkt należą różnego rodzaju reklamy (telewizja, internet, billboardy, prasa), a także ciekawe opakowania. Jednak nie zawsze są to wystarczające kroki, by zachęcić klientów do zakupu. Podczas zakupów warto zwrócić uwagę na skład produktu oraz rekomendacje. Wśród nich znajdują się poświadczone specjalistyczne certyfikaty, w tym również popularne świadectwo zwane Atestem Higienicznym. Czym jest i jak sprawdzić atest PZH?

atest PZH

Czym jest atest PZH?

Atest PZH określa produkt, który w żaden sposób nie wpływa negatywnie na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Jest wydawany na podstawie zgłoszenia producenta i wystawiany przez instytucję upoważnioną do oceny jakości – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH). Jest to jedna z najstarszych instytucji badawczych na terenie kraju, prowadząca działalność w podstawowych dziedzinach zdrowia publicznego. Dany produkt, przed uzyskaniem atestu, jest dogłębnie analizowany pod względem składu chemicznego, właściwości mechanicznych i jakości. Ponadto jest poddawany wielu badaniom i testom. Dopiero po spełnieniu norm i kryteriów zyskuje popularne świadectwo PZH. Wiele osób zastanawia się, czy dokument ten jest obowiązkowy, co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorców, którzy mają ograniczony budżet na start swojej działalności i za wszelką cenę chcą ograniczyć wszelkie nowe koszty, związane z wprowadzeniem kolejnych produktów na rynek.

atest PZH

Czy atest PZH jest obowiązkowy?

Do niedawna atest PZH był obowiązkowy dla większości materiałów i urządzeń stosowanych w branży budowlanej, a także w instalacjach wodno-klimatyzacyjnych. Aktualnie, od 01.01.2016 roku regulamin został zmieniony przez co atest jest wymagany wyłącznie od grupy produktów, które mają kontakt z wodą zdatną do spożycia przez ludzi. W pozostałych przypadkach nie jest to dokument obowiązkowy. Zmiany te mają służyć minimalizowaniu zanieczyszczania wód i szkodliwego wpływu substancji wprowadzonych do ich obiegu. Pomimo tego, że atest PZH nie jest obowiązkowy, to warto się o niego ubiegać w przypadku produktów, które mają jakikolwiek wpływ na zdrowie ludzi i bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Ponadto jest to również pewnego rodzaju zabezpieczenie dla danej firmy, która jest zawsze odpowiedzialna za swoje wyroby, a brak spełnienia norm i narażenie człowieka, nawet nieświadome, może nieść za sobą wiele nieprzyjemnych konsekwencji.

atest PZH

Jak sprawdzić atest PZH?

Można śmiało stwierdzić, że w dzisiejszych czasach atest PZH jest pewnego rodzaju instrumentem marketingowym, gdyż pozwala wyróżnić dany produkt na tle konkurencji. Wszystkie materiały i wyroby, które uzyskały Atest Higieniczny są chętniej wybierane przez klientów. Wśród nich najczęściej można znaleźć uzdatniacze do wody, preparaty do dezynfekcji, środki biobójcze, naczynia, sztućce, wyroby dla dzieci i niemowląt, kosmetyki, i produkty chemii gospodarczej. Uzyskanie atestu PZH wymaga przejścia kilku etapów, a jego sprawdzenie jest bardzo proste. Zwykle firmy chcą za wszelką cenę udowodnić klientom posiadane certyfikaty i świadectwa, dlatego informacje na ten temat są umieszczane na opakowaniach, butelkach lub ulotkach informacyjnych dołączonych do zakupionych produktów. Oryginalne logo Atestu Higienicznego PZH to granatowo białe koło z nazwą instytucji i grafiką drzewa w dolnej części znaku.

Polecane produkty